voldsobservatoriet

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

3 Februar 2017
Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser, link til rapport.....

SFI rapport

3 Februar 2017
Vold i familien kaster lange skygger i et barneliv, link til rapporten....

Evaluering af krisecentertilbuddene

3 Februar 2017
Rambøll har evalueret de 42 kvindekrisecentre, som tilbyder støtte og omsorg til voldsudsatte kvinder og deres børn, for Socialstyrelsen. Læs her....

Ny rapport

3 Februar 2017
Forebyggelse af drab og vold i nære relationer, link til rapport

Evalueringsrapport om kvindekrisecentrene

3 Februar 2017

Kvinderådets Voldsobservatorium har udarbejdet en kritisk gennemgang af Rambølls evalueringsrapport om kvindekrisecentrene. Læs den her

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold