FNs resolution 1325 - Kvinder, fred og sikkerhed

15 Maj 2008

Den 31. oktober 2000 vedtog FN’s Sikkerhedsråd enstemmigt resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Med 1325 tog Sikkerhedsrådet for første gang fat i væbnede konflikters uforholdsmæssigt store og særegne virkning på kvinder. Rådet erkendte, at kvinders bidrag til konfliktforebyggelse, fredsbevarelse, konfliktløsning og fredsopbygning er undervurderede og uudnyttede, og det understregede betydningen af, at kvinder anerkendes og benyttes som aktive, lige og fuldgyldige parter i fred og sikkerhed.

Download folder om resolutionen som pdf-fil....


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold