nyhedsbreve

8. marts

4 Marts 2016

Vi ønsker læserne en rigtig god 8. marts, som strækker sig ud over hele ugen. På www.kvinderaadet.dk kan du finde links til en række arrangementer, som vores medlemsorganisationer og samarbejdspartnere står bag. Giv os et praj, hvis du kender til et arrangement, så linker vi. Kvinderådet bakker som sædvanligt op om 8.

Nyhedsbrev nr 94 marts 2016

4 Marts 2016
Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 4.3.2016

ISSN nr. 1901-1466

FNs udviklingsmål: Fra MDGs til SDGs

19 August 2015

Fra 2000 til 2015 havde FNs medlemslande vedtaget udviklingsmålene ”Millennium Development Goals” (MDGs), der bl.a. drejede sig om at nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele, sikre et bæredygtigt miljø og sikre kvinder ligestilling. Arbejdet for kvinders ligestilling havde i MDGs sin ”egen” pind, mål nr. 3, med dertil hørende undermål.

Generalforsamling i 100-årets tegn

27 Marts 2015

Kvinderådets generalforsamling d. 22. marts blev holdt i PH-cafeen i København. På det indledende temamøde tog seniorforsker Jytte Larsen fra KVINFO forsamlingen med på en 100-årsrejse i kvindebevægelsens politiske historie med afsæt i kampen for kvinders politiske rettigheder og kvindernes Grundlovstog i 1915.

Grundlovsoptog d. 5. juni 2015

27 Marts 2015

I anledningen af 100-året for kvinder og tyendes valgret i Danmark

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold