høringssvar

Adoptionsloven og forskellige andre love

12 Januar 2009
Kvinderådet kan generelt støtte bestræbelserne på at ligestille par uanset seksuel orientering.

Vi finder det i den sammenhæng meget positivt, at lovforslaget indebærer ret til to ugers fravær ved fødsel for medmoderen.

Vi ser det også som et fremskridt, at alderskravet i forhold til bevilling af adoption nedsættes fra 25 til 18 år, samt at bevilling har virkning fra fødslen.

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (kønssammensætning i offentlige udvalg mv.)

19 November 2008
Kvinderådet har ved mange lejligheder påpeget, at kønssammensætningen i offentlige udvalg fortsat er skæv - på trods af ligestillingslovens bestemmelser om lige kønssammensætning. Et aktuelt eksempel er den regeringsnedsatte Forebyggelseskommission, hvor 7 af 10 medlemmer er mænd.

Vi er derfor helt enige i lovforslagets intention, nemlig at skabe en mere effektiv regulering af kønssammensætningen i offentlige udvalg mv.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold