høringssvar

Høringssvar: lov om kunstig befrugtning

27 Februar 2012

Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption

Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked

23 Februar 2012
Barseludligningsloven har primært til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Derfor havde vi gerne set, at der i forbindelse med nærværende lovforslag var blevet foretaget en grundig ligestillingsmæssig vurdering af, hvordan loven fungerer i forhold til at fremme dette formål. En sådan vurdering ville kunne bruges til at pege på uhensigtsmæssigheder i loven.

Fleksibel regulering af kroneloftet:

Vi ser dette som en positiv ændring.

FORSK2020

29 September 2011
Kvinderådets indspil til FORSK2020, læs mere.....

Kvinderådets bidrag til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.

16 Juni 2011
I høringsrunden forud for vedtagelsen af lov om Ligebehandlingsnævnet påpegede Kvinderådet (29.01.2007), at vi anså forslaget som en minimumsløsning. Vi baserede især denne opfattelse på to forhold: Dels at det årlige budget var for småt bl.a. til at kunne rumme den nødvendige informationsindsats, dels at nævnet ikke var tiltænkt kompetence til aktivt at følge ligebehandlingen og tage sager op af egen drift (ombudsfunktion).

Vi mener fortsat, at dette udgør helt væsentlige begrænsninger af Ligebehandlingsnævnets funktion.

Danmarks Nationale Reformprogram

9 Maj 2011
Kvinderådet har modtaget og med interesse læst udkast til Danmarks Nationale Reformprogram.  Vi beklager den korte svarfrist på det omfattende materiale.

Indledningsvis vil Kvindeådet bemærke det slående fravær af ligestillings- og kønsperspektiver i reformprogrammet.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold