høringssvar

Kønsopdelte lønstatistikker

13 November 2015

Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik).

 

høringssvar til ”Udkast til Danmarks UPR-rapport 2015”.

30 September 2015

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til den officielle danske UPR-rapport. Kvinderådet har sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport i juni måned.

høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

30 September 2015

Kvinderådet takker for muligheden for at kommentere på lovforslaget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet

27 Marts 2015

Beskæftigelsesministeriet Att. Kathrine Storm Waage


Kvinderådets høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet

Kvinderådet ønsker, at indsatsen mod diskrimination og forskelsbehandling bliver forstærket, og vi er derfor positive overfor tiltag, der kan gøre Ligebehandlingsnævnets arbejde mere effektivt og målrettet.

Kvinderådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven, oktober 2014

28 Oktober 2014

Kvinderådet har fået kommentarer til lovforslaget fra vores medlemsorganisationer, herunder Danner. Nedenstående høringssvar baserer sig i høj grad på disse kommentarer.

Vi værdsætteri, at der er taget politisk initiativ til en ændring af forældreansvarsloven, da vi fortsat ser konsekvenserne af lovgivningen og administrationen af den. Vi mener, at det er afgørende, at der holdes fokus på barnets tarv, både i de familier, der kan fungere indenfor de sædvanlige rammer, og i de familier, der lever med vold.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold