pressemeddelelser

Lige ret til barsel

18 Marts 2013
Lige ret til barsel for begge forældre er godt for børnene, forældrene og for ligestillingen mellem kønnene. Kvinderådet vil derfor opfordre regeringen til at sikre fædre/medforældre ret til mindst 3 måneders barselsorlov. Vi forventer, at der kommer et lovforslag om dette i næste folketingssamling, når det udvalg, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har nedsat, har færdiggjort sit arbejde til sommer.

Den ulige fordeling af barselsorloven, som vi har i dag, udgør en betydelig barriere for ligestillingen på arbejdsmarkedet og i familierne:

Kvinderådet beklager beslutning på prostitutionsområdet. Danmark fortsætter som bordel.

21 November 2012
Regeringen vil ikke indføre et forbud mod sexkøb, som ellers er officiel politik fra SF og Socialdemokraternes side. "Det er helt uforståeligt, den berøringsangst der er ift. at sætte fokus på køberne, vi har brug for en flerstrenget indsats i Danmark og den skal forholde sig til både købere og sælgere" påpeger sekretariatsleder i Kvinderådet RandiTheil.

"Det er kunderne der skaber markedet og det er dem, der forvolder fysiske og psykiske skader på mange af de prostituerede, jeg synes det er uholdbart at man kun målretter indsatsen de prostituerede og ikke også kunderne. Man er nødt til at have fokus på begge parter" udtaler Randi Theil.

En sexkøbslovgivning for ligeværd og ligestilling

19 November 2012
Der har over weekenden været forlydender om, at Straffelovrådet vil vende tommelfingeren nedad ift. et sexkøbsforbud i Danmark.

"Det er naturligvis vigtigt at finde ud af, hvad der kan være af tekniske hindringer ift. at indføre et forbud i Danmark", siger Kvinderådets forkvinde Randi Iversen og fortsætter, "men det er vigtigt at holde fast i, at det er de valgte politikere, der bestemmer hvilken prostitutionslovgivning vi skal have i Danmark, ikke Straffelovrådets 8 mandlige medlemmer".

Udtalelse fra Kvinderådets repræsentantskabsmøde - Tabu om vold skal brydes. Kønsbaseret vold skal forebygges.

18 September 2012

Hvert år er 1,4 % af danske kvinder udsat for fysisk vold fra en tidligere eller nuværende partner. Det svarer til, at ca. 26.000 kvinder årligt udsættes for partnervold. Blandt unge kvinder i alderen 16-24 år er 6,5 % årligt udsat for fysisk, seksuel og/eller psykisk kærestevold. Det skønnes at ca. 10.000 unge kvinder årligt er udsat for fysisk kærestevold.

Kvinderådets generalforsamling

3 Juni 2012

Generalforsamlingen 25. marts genvalgte forkvinde Randi Iversen og næstforkvinde Nanna Højlund for en ny 2-årig periode. Styrelsen fik to nye medlemmer -  Jytte Hinnerup (Ingeniørforeningen i Danmark) og Bayan Gubrail (Center For Women's Equality).

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold