pressemeddelelser

En sexkøbslovgivning for ligeværd og ligestilling

19 November 2012
Der har over weekenden været forlydender om, at Straffelovrådet vil vende tommelfingeren nedad ift. et sexkøbsforbud i Danmark.

"Det er naturligvis vigtigt at finde ud af, hvad der kan være af tekniske hindringer ift. at indføre et forbud i Danmark", siger Kvinderådets forkvinde Randi Iversen og fortsætter, "men det er vigtigt at holde fast i, at det er de valgte politikere, der bestemmer hvilken prostitutionslovgivning vi skal have i Danmark, ikke Straffelovrådets 8 mandlige medlemmer".

Udtalelse fra Kvinderådets repræsentantskabsmøde - Tabu om vold skal brydes. Kønsbaseret vold skal forebygges.

18 September 2012

Hvert år er 1,4 % af danske kvinder udsat for fysisk vold fra en tidligere eller nuværende partner. Det svarer til, at ca. 26.000 kvinder årligt udsættes for partnervold. Blandt unge kvinder i alderen 16-24 år er 6,5 % årligt udsat for fysisk, seksuel og/eller psykisk kærestevold. Det skønnes at ca. 10.000 unge kvinder årligt er udsat for fysisk kærestevold.

Kvinderådets generalforsamling

3 Juni 2012

Generalforsamlingen 25. marts genvalgte forkvinde Randi Iversen og næstforkvinde Nanna Højlund for en ny 2-årig periode. Styrelsen fik to nye medlemmer -  Jytte Hinnerup (Ingeniørforeningen i Danmark) og Bayan Gubrail (Center For Women's Equality).

Den Europæiske Kvindelobby EWL

29 Februar 2012
Den Europæiske Kvindelobby EWL opfordrer det danske EU formandskab til en forstærket EU indsats for at bekæmpe vold mod kvinder. Se brevet til justitsministeren her

Mainstreaming

14 Februar 2012

Lovforslag om trængselsafgift skal ligestillingsvurderes, oplyser Transportministeriet, læs mere her....

Se også Mainstreaningnetværkets forslag til mainstreaming af regeringsgrundlaget "Et Danmark der står sammen - om ligestilling".

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold