Søren Pind, grib ind!

19 August 2015

Voldtægt og andre seksuelle overgreb har alt for længe været et område, som skiftende regeringer har ladet sejle. Mange anmeldte sager henlægges og kommer aldrig for en dommer, og domsfældelse sker kun i en ud af fem anmeldte sager. Derfor er det glædeligt, at justitsminister Søren Pind vil tage fat på området. Men længere straffe som ministeren har peget på er ikke vejen frem, mener Kvinderådet.


Der er brug for er en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelle overgreb, stalking og chikane med nogle klare mål og tidsfastsatte rammer for, hvornår målene skal være nået. Retssikkerhed er helt afgørende. Derfor skal domstolenes og politiets praksis kortlægges, så den kan forbedres. Det er også vigtigt at få belyst grundene til ikke at anmelde seksuelle overgreb. Men helt afgørende er det, at prioritere en egentlig forebyggende indsats. Det har vi ikke noget af i Danmark, bortset fra spredte og ukoordinerede tiltag, der hver for sig kan være gode, men uden en samlet indsats virker det ikke, eller vi ved ikke hvad virkningen er.


Kvinderådet støtter kampagnen "Søren Pind, grib ind", der er igangsat af Dansk Kvindesamfund m.fl., og vi opfordrer alle til at skrive under.  

link her - du er meget velkommen til at dele den på de sociale medier.

Link til åbent brev til justitsministeren her.



Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold