Ligestillingsvurdering af lovforslag

4 Juli 2016

I folketingssamlingen 2015/16 er 113 lovforslag relevanstestet med henblik på at vurdere, om forslaget kunne have ligestillingsmæssige konsekvenser og derfor skulle ligestillingsvurderes. 26 af disse lovforslag er blevet ligestillingsvurderet. Det er Beskæftigelsesministeriet, der topper med 21 ligestillingsvurderinger, Justitsministeriet med 1 , Social- og Integrationsministeriet  og  Udenrigsministeriet med hver 2. Selv om en ligestillingsvurdering peger på, at der er ligestillingsmæssige konsekvenser, kan lovforslaget sagtens blive vedtaget alligevel. Men så er det altså på et oplyst grundlag, at man tilsidesætter de ligestillingsmæssige konsekvenser.

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/liu/bilag/82/1649451.pdf


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold