Venstre - Ulla Tørnæs

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Positivt

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg ville stemme imod. Det vil få alvorlige sundhedsmæssige risici, hvis køber kriminaliseres. Erfaringer fra Sverige viser eksempelvis, at kunderne ikke er villige til at bruge kondom ved samleje, fordi kondomer indgår som bevismateriale i sager mod kunderne.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg er imod diskrimination generelt - også når det handler om løn. Udviklingen skal følges og i det omfang der er store udsving er der behov for at analysere om der er tale om uforklarlige forskelle eller om det beror på kvalifikationer, erfaringer og egne valg.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Nej, jeg mener det bør være op til den enkelte familie at planlægge sin barsel. Det skal politikere ikke blande sig i.


Mener du, at ligestilling er en sag for EU?


Svar: Ja, ligestilling er også et EU spørgsmål, i det omfang det handler om at alle skal
have lige muligheder - uanset køn, etnicitet, religion osv


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold