Venstre – Jens Rohde

19 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Det forslag stemte jeg for og det ville jeg gøre igen. Det handler om beskyttelse af fundamentale menneskerettigheder.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg stemte imod fordi kriminalisering af kunderne vil resultere i endnu mere menneskehandel og illegal prostitution. Det mener jeg ikke, at de prostituerede er tjent med, da det vil gøre det endnu sværere for dem, at få hjælp til de problemstillinger, de står med. 

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Vi påberåber vores nationale ret til at indrette lønsystem i Danmark, derfor skal vi heller ikke fortælle de andre lande, hvordan de skal indrette deres system. Men naturligvis er jeg tilhænger af lige løn for lige arbejde.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Nej det mener jeg er et anliggende for medlemsstaterne, vores systemer arbejdsmarkedsregler og barselssystemer er så forskellige at det simpelthen, giver ingen mening. Så det er ikke noget EU skal blande sig i.


Mener du, at ligestilling er en sag for EU?


Svar: I det omfang, at ligestilling er et spørgsmål om ikke-diskrimination, så ja. Men socialpolitik og lønpolitik er nationale anliggender.


Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Kamp mod enhver form for diskrimination.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold