Udkast til lovforslag til ændring af barseludligningsloven

20 Januar 2009
Udligning af udgifter til barsel er, som det også fremgår af lovforslaget, medvirkende til at øge kønsligestilling på arbejdsmarkedet.

Kvinderådet mener på den baggrund, at det bør undersøges, hvorfor der er akkumuleret et stort overskud i barselsudligningsordningerne, hvilket fremgår af lovforslaget.

Det kunne skyldes, at mange arbejdsgivere ikke er tilstrækkeligt informerede om mulighederne for refusion, og derfor vil vi foreslå, at informationsindsatsen over for arbejdsgiverne forbedres.

Det vil også være interessant at få afdækket, hvilke typer orlov, der søges refusion til.

Vi foretrækker en model, hvor der udbetales højere refusion, frem for en model, hvor bidrag til ordningen i perioder nedsættes.

Kvinderådet kan støtte, at pension, feriegodtgørelse mv. kan indgå i refusionen.

Vi er tilhængere af, at ordningen er let at administrere for den enkelte arbejdsgiver, men her skal det overvejes, om fællesopkrævning er den bedste metode, da den kunne være med til at usynliggøre udligningsordningen.

Kvinderådet finder det positivt, at der er foretaget en ligestillingsvurdering af forslaget, selv om vi gerne havde set en mere uddybet ligestillingsvurdering af det konkrete lovforslag.  

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold