Socialdemokraterne - Britta Thomsen

19 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Som gruppeformand for Socialdemokraterne i Ligestillingsudvalget arbejdede jeg hårdt for at sikre opbakning til forslaget. Det var en stor skuffelse, da det blev stemt ned. Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg arbejde for at få vedtaget et lignende forslag. Abort skal være en europæisk menneskeret.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg stemte for den svenske model, fordi jeg mener, at et forbud med købesex er nødvendigt for at mindske efterspørgslen. Det er vigtigt for at mindske omfanget af prostitution og det særlig vigtigt i forhold til at begrænse omfanget af menneskehandel, som et af de mest modbydelige problemer i Europa

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg har i mine 10 år som medlem af Europa-Parlamentet arbejdet intenst for ligeløn. Jeg har været med til at rejse krav om genåbning af ligelønsdirektivet, fordi vi kan se, at det ikke virker. Jeg vil blandt andet arbejde for, at medlemslandene kan blive trukket for EU-domstolen, hvis de ikke overholder ligelønsdirektivet. 

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg har arbejdet intenst for barselsdirektivet og det skuffer mig virkelig, at medlemslandene blokerer for vedtagelsen. Hvis jeg bliver genvalgt vil jeg fortsætte mit arbejde for en endelig vedtagelse af direktivet. Men det er også vigtigt, at vi får europæiske regler for barselsrettigheder til begge forældre. 

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Ja! Det meste lovgivning i Danmark på ligestillingsområdet kommer fra EU. Derfor er
vigtigt at EU fortsat er med til at fremme ligestillingen. 

Jeg arbejde for 

- ligeløn

- forbyggelse af vold mod kvinder og bedre beskyttelse af ofrene

- bedre barselsvilkår og barsel til mænd

- et forbud imod prostitution

- bekæmpelse af menneskehandel og bedre beskyttelse af ofrene

- en europæisk ret til abort

- kønskvoter i virksomhedsbestyrelser 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold