SF - Teis Volstrup

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg vil altid støtte en kvindes ret til abort. Bedre seksualundervisning og større adgang til prævention er en "no-brainer" - det skal også altid støttes, fordi det giver så mange klare fordele. Ligeså vil jeg altid støtte op om bedre beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination. Alle skal have ret til at være den man er.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar:  Jeg ville stemme for at kriminalisere sexkøb

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Dit køn skal ikke være afgørende for din løn. Men det er desværre tilfældet i alt for mange lande, herunder Danmark hvor lønnen for kvinder i snit er lavere end mænds. Der skal lægges større pres på EU-kommissionen, der ikke har gjort nok for at forbedre EU's indsats for ligeløn.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Det skal være lettere for mænd at tage barsel og der skal være en mere lige fordeling af barselsrettigheder til begge forældre. Jeg synes det er trist, at den socialdemokratiske-ledet regering valgte at droppe øremærket barsel til mænd.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Svar: Ja. Det er en vigtig dagsorden - lokal, nationalt og europæisk.

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Ligeløn, mere barsel til mænd.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold