SF – Rune Nielsen

19 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg støtter fri abort, prævention og seksualundervisning

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg er imod at kriminalisere handel med sex og vil bekæmpe prostitution ved at straffe rufferi og menneskehandel, og sikre sociale ydelser der fjerner fattigdom

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg vil fremme ligeløn ved at sikre fædres rettigheder til en hverdag med deres børn således at alle forældre uanset køn betragtes som arbejdstagere på lige vilkår.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg vil arbejde for at begge forældre får øremærket lige meget barsel, men at mødre skal afholde barsel umiddelbart efter barnets fødsel af biologiske grunde.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Den vigtigste sag i EU er ligebehandling af forældre og børns ret til enhverdag med både far og mor.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold