Sekretariatsleder for Kvinderådet

11 August 2017

Kvinderådet søger en ny sekretariatsleder, der vil være med til at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder og bidrage til, at Kvinderådet også fremover er en synlig, relevant og troværdig samarbejdspartner.

Hvem er du?

Vi søger en person, som brænder for lige muligheder mellem kvinder og mænd – i Danmark såvel som internationalt.

Måske er du ikke ekspert i ligestilling, men du skal kunne omsætte viden og analyser om ligestilling til aktiviteter og kommunikation i offentligheden.

Det er afgørende, at du har lyst til at stå i spidsen for en politisk organisation, hvor du sammen med forkvinderne og styrelsen i Kvinderådet udpeger retningen for det, Kvinderådet laver.

Den gode ansøger har følgende kvalifikationer:

 • Viden om og interesse for ligestillingsområdet

 • Initiativrig og lige så god til at få gode ideer som til at sørge for, at de bliver udført

 • Stærk til projektledelse, både i forhold til nationale og internationale projekter

 • Politisk fornemmelse og handlekraft, gerne med erfaring fra en politisk organisation

 • God til at etablere og samarbejde i netværk

 • Udadvendt og en god samarbejdspartner for Kvinderådets medlemsorganisationer

 • God kampagneforståelse og evnen til at kommunikere om Kvinderådets aktiviteter og synspunkter i alt fra høringssvar til sociale medier

 • Ledelseserfaring og god til at strukturere arbejdsopgaver

  Arbejdsopgaver for sekretariatet
 • Koordinering af opgaver og deadlines

 • Repræsentere Kvinderådet i politiske processer – høringssvar, deltagelse i arbejdsgrupper og lignende ud fra Kvinderådets mandat

 • Netværksskabelse blandt Kvinderådets medlemsorganisationer, andre organisationer på ligestillingsområdet, offentlige aktører – og måske helt nye samarbejdspartnere

 • Fundraising til kampagneaktiviteter blandt potentielle sponsorer

 • Skabe lydhørhed for Kvinderådets mærkesager i offentligheden via kampagneaktiviteter, sociale medier, presseaktiviteter og lignende

 • Sparringspartner for Kvinderådets styrelse og arbejdsgrupper i forhold til aktiviteter, prioriteter og opfølgning på beslutninger

 • Indsamle og behandle relevant ny viden på ligestillingsområdet, for eksempel relevante dokumentations- og forskningsrapporter

 • Administrative opgaver som økonomi, DAPP, revisor og koordinering med IT-leverandør.

Vi tilbyder
 • Vi tilbyder en ansættelse med højt til loftet og plads til begejstring

 • Stor indflydelse på sekretariatets arbejde og Kvinderådets bidrag til at fremme ligestillingen i Danmark og udlandet

 • Arbejdssted på Kvinderådets kontor i hjertet af København.

 

Ansøgnings- og ansættelsesprocedure

 

Hvem er Kvinderådet?

Kvinderådet blev oprettet i 1899 for at koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt. Vi er paraplyorganisation for 43 organisationer, der tilsammen repræsenterer mere end en million medlemmer.

Kvinderådet repræsenterer medlemsorganisationerne i nationale og internationale organisationer og sidder derfor i en række offentlige råd, nævn og udvalg, både nationalt og internationalt.

Kvinderådet afholder en række arrangementer, der sætter fokus på ligestilling. Blandt dem er Talk Town, som i foråret er ramme om en lang række foredrag og events af græsrodsorganisationer, medlemsorganisationer og etablerede aktører.

Under Det Arabiske Initiativ samarbejder Kvinderådet med partnere i Mellemøsten og Nordafrika om at øge kvinders politiske repræsentation og bekæmpe vold mod kvinder.

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold