Retten til fri abort skal forsvares - Illegal abort er farlig abort

23 Marts 2014
kvinde_logo_red.jpg

Kvinderådet opfordrer de danske kandidater til sommerens EU-parlamentsvalg til aktivt at fordømme indskrænkningen af kvinders ret til abort. Vi opfordrer folk til at stemme på en kandidat, der kæmper for, at det er kvindens beslutning, om hun vil have foretaget en abort.  

 

En uhyggelig tendens breder sig i Europa i disse år: En manglende tro på at kvinder  selv er i stand til at træffe det bedste valg for dem selv, deres krop og deres liv. At stat og religion derfor skal have ret til at træffe de valg. Et stort tilbageskridt for kvinders grundlæggende rettigheder, mener Kvinderådet.     

 

I Spanien drøftes et forslag til en ny abortlov. Risiko for moderens liv eller graviditet som et resultat af voldtægt er foreslået som det eneste grundlag for lovlig abort.

 

Hvis forslaget går igennem, får Spanien en af Europas strengeste abortlovgivninger og sætter dermed kvinders rettigheder et stort skridt tilbage.

 

Det er i direkte modstrid med de internationale forpligtelser, som Spanien har tilsluttet sig, herunder FNs kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen, og det kan få store sociale og sundhedsmæssige konsekvenser for de berørte kvinder.

 

For forbud mod abort betyder ikke ’ingen abort’. I mange tilfælde betyder det ’Illegal og farlig abort’. Alle erfaringer peger på, at restriktiv abortlovgivning fører til en stigning i farlige, illegale aborter. Fattige kvinder er tvunget til at opsøge ulovlige klinikker, mens de, der har råd, rejser til udlandet.

 

Kvinderådet mener, at det er fjendtligt over for kvinder. Desværre er det på linje med udviklingen i andre dele af Europa, hvor modstand mod abort vokser for eksempel i Litauen og Ungarn. Selv i lande, der for længst har legaliseret abort, stiller regeringen forslag, der besværliggør den praktiske adgang som det er tilfældet i Norge.

 

Hvad vi ser ske er ikke usædvanligt i en tid med økonomisk og social krise. At kvinders rettigheder skubbes længere tilbage synes at skabe fællesskab blandt de, der ønsker at fastholde eller opnå magtpositioner. Den stærkeste støtte til den nye spanske abortlov findes i den katolske kirke og det regerende partis højrefløj. Kvinders abortrettigheder bliver en brik i et politisk spil.

 

I et Europa uden grænser er det uacceptabelt, at de spanske og norske kvinder behandles dårligere end de danske, svenske eller franske i forhold til deres grundlæggende rettigheder. Abort bør altid være en ret, aldrig en forbrydelse. 

 

Vedtaget på Kvinderådets generalforsamling i København d. 23/3 2014


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold