Radikale Venstre - Thomas Elkjær

19 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg vil stemme for alle fire punkter.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg synes, at det er et svært spørgsmål. Vi har diskuteret det i Radikale Venstre i flere år ... Jeg ville formentlig ende med at stemme nej, primært fordi jeg tror, at vi risikerer at udsætte de prostituerede for en større risiko ved at kriminalisere kunderne. 

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg vil arbejde for at få etableret bedre statistikker, der belyser problemet. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi får synliggjort problemets omfang. Jeg vil arbejde for tvungen barsel til mænd i Danmark.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg mener ikke, at EU skal blande sig i landenes barselsregler, men jeg vil gerne arbejde for en tvungen barsel til mænd i Danmark.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Jeg mener, at ligestilling er en grundlæggende rettighed iEU. Jeg vil til enhver tid kæmpe mod diskrimination. Vi skal forhindre, at EU-borgere bliver diskrimeret på baggrund af køn, seksuel orientering,religion, handicap eller etnicitet.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold