Radikale Venstre - Kristina Siig

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Et sådant forslag ville jeg støtte.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg ville have stemt klart nej. Det er vanskeligt nok at støtte de prostituerede samt at få folk til at melde (særligt) mistanke om handlede piger, hvis kunden bliver kriminaliseret.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg synes faktisk, at EU har gjort det ret godt på det område. Jeg ser udfordringen mere på nationalt niveau - som et spørgsmål om kontrol af arbejdspladserne, og for Danmarks vedkommende godt fagforeningsarbejde, samt oplysning til arbejdstagerne. Selve oplysningsindsatsen vil dog kunne støttes af EU, og der kan laves skrappere regler om, hvad
konsekvenserne skal være, når der handles i strid med reglen om ligeløn. Sådanne forslag vil jeg som udgangspunkt støtte.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg ser ret til barsel som en arbejdstagerret, og derfor allerede som noget, der burde være dækket af reglerne om ligebehandling. Denne gang reglerne om ligebehandling af mænd. Som med andre arbejdsmarkedsrettigheder synes jeg dog ikke, at lige udmålingen af,
hvor megen barsel, der skal ligge hos forældrene er en sag for EU. Men jeg synes, at ligebehandlingsvinklen er.


Mener du, at ligestilling er en sag for EU?


Svar: Ligestilling er klart en sag for EU. Ligestilling mellem kønnene ligger efter min mening klart indkapslet i det generelle diskriminationsforbud i Den Europæiske menneskerettighedskonvention og EU's Charter, så ja: Ligestilling er ikke bare noget, EU kan beskæftige sig med. Det er noget, EU skal beskæftige sig med.


Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Jeg har på det seneste været særligt interesseret i, hvordan vi sikrer mere ligelig repræsentation af kønnene i det private erhvervsliv. Jeg forestiller mig, at det er en dagsorden, særligt Europaparlamentet vil være interesseret i at fremme.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold