Nyhedsbrev nr. 86 marts 2014

31 Marts 2014

Udgiver:      Kvinderådet                                               
Red.            Randi Theil Nielsen                                     Red.afs. 31.03.2014
ISSN nr.       1901-1466

 

I de kommende seks måneder udkommer Kvinderådets Nyhedsbrev en gang om måneden med særligt fokus på Nordisk Forum 2014 – new action on women’s rights. 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold