Mellemøsten: Kvinders Deltagelse i det Politiske Liv

15 Marts 2010

Kvinderådet samarbejder med NGOer i Marokko og Jordan, med henblik på at befordre kvinders deltagelse i det politiske liv. Projektet medvirker til erfaringsudveksling om metoder til styrkelse af kvinders politiske deltagelse. På trods af store forskelle de to verdener imellem, når det gælder det politiske system, sociale, kulturelle og økonomiske forhold, er der meget inspiration at hente i partnerskabet. Projektet støtter en dialog der bygger på erfaringsudveksling indenfor et bredt spektrum af kvindeorganisationer imellem. På dette grundlag skal de forskellige kvindeorganisationer bidrage til regionale initiativer om, hvordan ligestilling kan promoveres i form af kvinders deltagelse i det politiske liv - både med hensyn til den fungerende lovgivning og i praksis.

Kvinderådet arbejder på at skabe en dialog fokuseret på spørgsmål som: Hvordan øger man kvinders politiske engagement i samfundet? Hvordan støtter man kvindelige beslutningstagere, så flere kvinder får lyst til og mulighed for at deltage i det politiske liv? Projektet sætter fokus på kvinder i lokalpolitik. Det løber fra november 2008 til oktober 2010 under indsatsområdet "Women in the Public Sphere".

 

Partnerskabet
På fokusområdet kvinders Deltagelse i det Politiske Liv, samarbejder de marokkanske menneskerettigheds- og kvindeorganisationer LDDF, CDG, AMEL og ADFM med Kvinderådet.
Nye partnerskaber er ved at blive etableret i Jordan.

 

 

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold