Lov om ligestilling af kvinder og mænd

27 September 2010
Høring over forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Kvinderådet kan tilslutte sig den foreslåede ændring of loven, som indebærer at revisionsbestemmelsen falder bort.

Den væsentligste ændring, der blev vedtaget i 2009, var skærpelsen af bestemmelsen vedr. kønssammensætning i offentlige udvalg mv. Det har vist sig, at skærpelsen har virket efter hensigten, og det er efter Kvinderådets opfattelse et af de rigtige skridt på vejen til øget ligestilling af mænd og kvinder.

Det vil fortsat være vigtigt at overvåge om loven overholdes, ligesom den samlede overvågning af mainstreamingsforpligtelsen og implementeringen skal fastholdes og effektiviseres.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold