Lov om barseludligning

17 Marts 2011
Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (udskydelse af revisionsfristen)

Kvinderådet finder det utilfredsstillende, at revisionen af barseludligningsloven nu igen foreslås udsat, og vi kan derfor ikke støtte forslaget.

Det fremgår af begrundelsen for forslaget, at "Forløbet omkring udarbejdelsen af den uafhængige evaluering har imidlertid trukket ud. Derfor er en yderligere udsættelse af revisionsfristen nødvendig". Det er ikke særlig oplysende, og vi undrer os over, hvad der har forhindret en drøftelse af den uafhængige evaluering, som ifølge lovforslaget er udarbejdet af COWI A/S.

Kvinderådet finder det presserende at få loven revideret, da der er flere problemer, der bør rettes op på. For eksempel bør man se på den periode, hvor der kan gives refusion, - det er pt. 23 uger. Her kan der være en kønsskævhed indbygget i loven, idet fædre typisk holder barsel senere end mødre.

Det er også nødvendigt i forbindelse med en revision at overveje, hvordan de ubrugte midler i fonden kommer i anvendelse.

Vi har konstateret, at lovforslaget ikke er blevet kønsvurderet. Det er helt uforståeligt, især i betragtning af, at den uafhængige evaluering netop blandt andet skal afdække ligestillingsmæssige konsekvenser af loven.

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold