Lige ret til barsel

18 Marts 2013
Lige ret til barsel for begge forældre er godt for børnene, forældrene og for ligestillingen mellem kønnene. Kvinderådet vil derfor opfordre regeringen til at sikre fædre/medforældre ret til mindst 3 måneders barselsorlov. Vi forventer, at der kommer et lovforslag om dette i næste folketingssamling, når det udvalg, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har nedsat, har færdiggjort sit arbejde til sommer.

Den ulige fordeling af barselsorloven, som vi har i dag, udgør en betydelig barriere for ligestillingen på arbejdsmarkedet og i familierne:

  • Uligelønnen på arbejdsmarkedet cementeres.
  • Kvinder optjener mindre pension end mænd.
  • Kvinders karrieremuligheder begrænses af lange perioder på barsel.

Med en mere lige fordeling af barselsorloven opnår vi, at begge forældre får varig glæde af tæt tilknytning til barnet, og det er en gevinst for hele familien og samfundet. Samtidig vil det blive lettere for fædre/medforældre at realisere et ønske om at holde en større del af barselsorloven end de to uger, der i gældende lovgivning er reserveret fædre/medforældre.

Den nuværende fordeling af barselsorlov er urimelig, og Danmark bør lade sig inspirere af de gode resultater, der er opnået i andre nordiske lande ved at indføre modeller, der gør barselsorlov til en ret for begge forældre.

Vedtaget på Kvinderådets generalforsamling

København d. 17. marts 2013

Randi Iversen

forkvinde


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold