Kvinderådet og regeringens arabiske initiativ.

26 Marts 2010
Billede_Majken1.JPG

Møde med organisationen ZENID - Women's Empowerment Programme

 

Samarbejde om kvinders politiske deltagelse i Danmark og Jordan.

Fra søndag d. 14. marts til tirsdag d. 16. marts 2010 besøgte styrelsesmedlem i Kvinderådet Susanne Langer og sekretariatsmedarbejder Majken Lundberg forskellige kvinde- og udviklingsorganisationer, der arbejder med kvinders vilkår i Jordan.

Besøgene var første skridt på vejen mod et muligt samarbejde omkring kvinders politiske repræsentation. Projektet er et led i regeringens Arabiske Initiativ, hvorunder Kvinderådet også samarbejder med organisationer i Marokko om vold mod kvinder samt kvinder i politik.

Det er vigtigt at få talt med mulige partner organisationer om, hvad vi vil kunne samarbejde om indenfor feltet kvinder i politik - hvad mener de er vigtigt, hvad skal være omdrejningspunktet og hvordan kan vi spille sammen som organisationer. Afklaring af hvad vi vil kunne bidrage med og de jordanske organisationers muligheder for at være med i en udvælgelsesproces er vigtigt, så vi ikke bare skruer noget sammen, som vi tror de kan bruge, fortæller styrelsesmedlem Susanne Langer, der selv er aktiv i politik for Enhedslisten.

En ting eller et ønske der gik igen, uanset hvem vi snakkede med, var nødvendigheden af at koble politisk deltagelse med økonomisk uafhængighed. Endvidere står det klart, hvor meget vælgerne i Jordan stemmer udfra hvilken befolkningsgruppe (klan) man tilhører, hvorimod hele det politiske system i Danmark er bygget op omkring partier og parti tilhørsforhold. Det er en vigtig forskel, som vi skal have forholdt os til, når vi i de kommende måneder sammen med de mulige partnere i Jordan skal lægge os fast på samarbejdet for de næste par år, uddyber Majken Lundberg.

 

 

 

 

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold