Kvinderådet i Kvindekommissionens 56. samling i FN

5 Marts 2012
FN-mode.JPG
Kvinderådet deltager i Kvindekommissionens 56. samling i FN, New York som medlem af den danske delegation, som i den første uge har været ledt af minister for ligestilling Manu Sareen.

Årets tema er : Empowering rural women. link til statement, link til rural women speak Out

Den første uge af CSW har været rig på oplevelser i mange forskellige fora: debatter delegationsmøder og side-events.

Danmarks FN ambassadør Carsten Staur indledte en af morgenbriefingerne med et historisk tilbageblik på forhandlingsklimaet fra de fantastiske 90-ere, hvor alt var muligt og der blev forhandlet - og vedtaget - stærke dokumenter i form af handlingsplaner, resolutioner og konventioner. Efter 90-erne skulle alle dokumenterne implementeres, og det anså man oprindeligt ikke som noget problem. Virkeligheden viste imidlertid, at der var sket store ændringer i det internationale klima især vedrørende kvinders sexuelle og reproduktive rettigheder. Dette spørgsmål har  givet anledning til mange ophedede debatter under CSW samlingerne efter årtusindskiftet op til i dag. Virkeligheden i dag er, at vi stadig kæmper for ikke at udvande sproget i Beijing Handlingsplanen og at den kamp kæmpes på såvel den internationale som regionale (EU) scene.

Ministeren har været meget synlig og aktiv ved flere paneldebatter og side-event med fokus på "Den Nordiske model" og  involvering af mænd og drenge i ligestillingsarbejdet. Ministeren talte i generaldebatten på EU's vegne på førstedagen. I sin tale understregede ministeren betydninge af kvinders fulde selvbestemmelse i forbindelse med egne sexuelle og reproduktive rettigheder.

I generaldebatten skal særligt fremhæves at flere Afrikanske lande har vedtaget lovgivning, der forbyder omskæring af piger og kvinder, Sydafrika er langt fremme med rettigheder til LGTB personer, spørgsmålet om kvinder og konflikt er nævnt af adskillige lande, og det arabiske forår har fået mange varme ord med på vejen, men også en bekymring om, hvorvidt det arabiske forår også bliver et forår for kvinderne.

Fra side-events tager Kvinderådet nye tanker med hjem på Gender Budgetting og Sikkerhedsrådets resolution 1325. Et helt nyt tema blev introduceret i FN i år. Briterne, Thailand og Danmark arrangerede et side-event som satte fokus på mediebilledet af køn og hvad det betyder for især piger og drenges selvværd og opfattelse af sig selv, idealbilleder og de deraf affødte selvdestruktive virkninger i form af anorexi, bulimi, brug af hudblegemidler, anabolske steroider, plastikkirurgi mm. Et meget velbesøgt arrangement, som var ved at sprænge alle rammer og som var en veritabel øjenåbner for de fleste deltagere.

Trine Nigel og Randi Iversen


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold