Kvinderådet beklager beslutning på prostitutionsområdet. Danmark fortsætter som bordel.

21 November 2012
Regeringen vil ikke indføre et forbud mod sexkøb, som ellers er officiel politik fra SF og Socialdemokraternes side. "Det er helt uforståeligt, den berøringsangst der er ift. at sætte fokus på køberne, vi har brug for en flerstrenget indsats i Danmark og den skal forholde sig til både købere og sælgere" påpeger sekretariatsleder i Kvinderådet RandiTheil.

"Det er kunderne der skaber markedet og det er dem, der forvolder fysiske og psykiske skader på mange af de prostituerede, jeg synes det er uholdbart at man kun målretter indsatsen de prostituerede og ikke også kunderne. Man er nødt til at have fokus på begge parter" udtaler Randi Theil.

Kvinderådet er på ingen måde enig med regeringen i at et sexkøbsforbud først og fremmest er signalpolitik. "Kigger man på eksempelvis Sverige er det ikke kun signaler, men også resultater sexkøbsforbuddet leverer, påpeger Randi Theil, "der er sket en holdningsændring i den svenske befolkning ift. det acceptable i at købe seksuelle ydelser, og handlen med kvinder til prostitution er mindre end i andre sammenlignelige lander".

Kvinderådet mener:

  • Et forbud mod sexkøb stiller skarpt på den part, der holder hele markedet kørende: Kunden. Kunden stilles til regnskab for sine handlinger. Det er ikke et signal, det er et resultat.
  • De prostituerede får opbakning fra lovgivningen, der skærer det ud i pap, at det ikke er dem der laver noget ulovligt, det er kunderne. Det er kunderne der straffes, det er ikke de prostituerede. Det er ikke et signal, det er et resultat.
  • Handlen med kvinder til prostitution er ikke steget ligeså meget i Sverige som i sammenlignelige lande. Det er ikke et signal, det er et resultat.
  • Det svenske forbud har skabt en holdningsændring i befolkningen. Stadig flere støtter forbuddet, og det har bevirket en holdningsændring hos de unge ift. det at købe sex. Det er ikke et signal, det er et resultat.
  • Samfundet tager aktivt stilling til at prostitution ikke er foreneligt med et ligestillet samfund. Det er et signal og det er stærkt.

 

For yderligere oplysninger, Sekretariatsleder Randi Theil  3312 8087 / 2637 8087.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold