høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

30 September 2015

Kvinderådet takker for muligheden for at kommentere på lovforslaget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Vi vil opfordre regering og Folketing til - uanset udfaldet af den kommende folkeafstemning - at fremme indsatsen mod menneskehandel, herunder forebyggelse og støtte til ofrene, refleksionsperioden for ofre skal ikke være betinget af ofrenes accept af forberedt hjemsendelse. Efterforskning skal opprioriteres for at fremme retsforfølgelse af gerningspersoner. Vi ønsker ligeledes at regering og Folketing prioriterer indsatsen for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder. På begge områder vurderer vi, at der er behov for en forstærket dansk indsats uanset udfaldet af folkeafstemningen.

 

Venlig hilsen

 

Nanna Højlund

forkvinde


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold