Høringssvar vedr. lovforslag om ansigtstildækkende beklædning.

23 Marts 2010
Kvinderådet kan ikke støtte lovforslaget, da vi anser det for overflødigt.

Det er ifølge gældende lov strafbart at tvinge nogen til at bære burka eller andre beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet. Vi mener ikke, der er grund til at forhøje strafferammen fra 2 til 4 år, da vi ikke anser det for sandsynligt, at en højere strafferamme vil have en præventiv virkning.

Undersøgelsen, der ligger til grund for arbejdsgruppens anbefalinger, kan selvsagt ikke sige noget præcist om, hvor mange kvinder, der tvinges til at bære burka, niqab eller lignende.

Men uanset om det måtte være 5, 10 eller 100, er Kvinderådet af den opfattelse, at kvinderne er langt bedre tjent med initiativer, der tager sigte på rådgivning, vejledning og individuel støtte end signallovgivning.

Med hensyn til spørgsmålet om ansigtstildækkende beklædning under vidneforklaring mener Kvinderådet, at det som nu må være op til dommeren at tage stilling til, om et vidne fremstår sådan, at det kan afhøres.

Randi Iversen
forkvinde, Kvinderådet


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold