Høringssvar: lov om kunstig befrugtning

27 Februar 2012

Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption

Kvinderådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar vedrørende ovenstående.

Lov om kunstig befrugtning

Kvinderådet kan tilslutte sig de foreslåede ændringer.

Børneloven

Kvinderådet  tilslutter sig bemærkningerne fremsat af LGBT Danmark i deres høringssvar til ændringen af Børneloven.

Adoptionsloven

Kvinderådet hilser forslaget velkomment og vil særligt fremhæve ændringen, der betyder, at der ikke længere skal være et krav om personligt fremmøde i forbindelse med afgivelse af samtykke til stedbarnadoption.

Med venlig hilsen
Kvinderådet
Randi Iversen
Forkvinde


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold