Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund mv.)

17 Januar 2014
Kvinderådets høringssvar

Det noteres med tilfredshed at lovforslaget giver en ægtefælle ret til umiddelbar skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet vold, uanset om der er tale simpel vold eller vold af grovere karakter, samt at adgangen til umiddelbar skilsmisse udvides til at omfatte seksuelle overgreb mod ægtefællen eller børnene.

Den gældende lov, hvor der skelnes mellem vold af mildere og vold af grovere karakter, er ikke hensigtsmæssig, og den er vanskelig at administrere rent bevismæssigt.

Seksuelle overgreb kan ikke altid defineres som vold, derfor er det væsentligt at seksuelle overgreb nu er medtaget i § 34.

Venlig hilsen
Randi Iversen
forkvinde


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold