Forslag til lov om ændring af børns forsørgelse

14 Februar 2014
Kvinderådets høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af børns forsørgelse (regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet).

Tak for muligheden for at kommentere på lovforslaget.

Afskaffelsen af muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 % samt at der ikke kan fastsættes forhøjet konfirmations- og beklædningsbidrag kan gå ud over de økonomisk svagest stillede mødre.

Vi har ikke yderligere kommentarer til lovforslaget.

Venlig hilsen
Randi Iversen
Forkvinde
Kvinderådet


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold