Folkebevægelsen mod EU - Troels Juel

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg ville klart stemme ja. Adgang til abort og fyldestgørende information om sundhed og prævention er rettigheder som vi skal værne om

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar:  Jeg er tilhænger af et forbud mod sexkøb, men mener at det er en beslutning som de enkelte medlemslande skal tage. Derfor har vi en opgave i at bakke op om de progressive kvindebevægelsers mulighder for at føre den kamp.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Arbejde for internationale arbejdsgiverrettigheder, kæde ansvar og sociale klausuler. Ikke mindst i de mere kvindedomminerede fag i pleje- og rengøringssektoren, der ofte har meget ringe arbejdsvilkår. Uligeløn og strukturel ulighed hænger uløseligt sammen.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Det er vigtigt at bakke op om fædres ret til at tage barsel med relevant lovgivning på området. Men hvis EU-standarter medvirker til at forringe fædres barselsmuligheder, ved at gøre det til minimumsstandarter vil jeg stemme imod. 

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?


Svar: Ja


Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Bedre vilkår for alle arbejstagere i EU - Også de kvindelige. Og opbakning til retten til selv at bestemme over egen krop.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold