Folkebevægelsen mod EU - Tobias Clausen

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg vil stemme ja. Retten til abort bør være en menneskeret ligesom jeg går ind for både bedre seksualundervisning, bedre beskyttelse af homoseksuelle mod diskimination og fri adgang til prævention

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Personligt går jeg ind for en kriminalisering af sexkunder. Jeg mener dog det er en
diskussion, som må tages i de enkelte medlemslande og beslutte i deres nationale parlamenter. Jeg tror på en løsning, hvor EU bestemmer det i de enkelte medlemslande.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg arbejde for at stoppe EU's nedskæringspolitik og EU pres for at medlemslandene skal sænke deres lønniveauer. Denne politik rammer ikke mindst kvindefagene hårdt.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold