Folkebevægelsen mod EU - Rina Ronja Kari

20 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg stemte ja og ville gøre det igen.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar:  Jeg stemte ja.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Vi skal understøtte kampen for ligeløn på alle de planer vi kan - herunder pres via parlamentet.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg mener at medlemslandene selv skal bestemme over barselsreglerne, men vi skal helt bestemt ligge pres på for at sikre ligestilling også på dette område.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?


Svar: Jeg mener at ligestilling er et spørgsmål for alle demokratiske forsamlinger - det gælder både parlamentet og andre steder.

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: - vi skal sikre både formel og real ligestilling både når det gælder kvinder, men også f.eks. seksuelle minoriteter

- kampen mod trafficking er enorm vigtig og der står vi desværre med store udfordringer.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold