Folkebevægelsen mod EU - Christian Juhl

19 Maj 2014

Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning, adgang til prævention og  beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg ville stemme ja

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg er enig i at kriminalisere kunderne

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg vil styrke fagforeningers og ligestillingsorganisationers muligheder. Jeg ville stemme for et forslag om lige løn for lige arbejde - det har været fagforeningernes krav i mange år.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Ja bestemt

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Svar: Ja det kan det sagtens være. Men minimumsnormer må ikke blokere for at enkelte lande eller grupper af lande går videre.Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold