Folkebevægelsen mod EU - Brian Olsen

19 Maj 2014

Der er inden for EUs regi ikke mulighed at skabe lighed hverken mellem kønnene, mellem menneskene,
mellem menneskenes seksuelle observans, osv. fordi det kapitalistiske system, det kapitalistiske systems redskab netop bygger på at spille alle grupper af arbejderklassen ud mod hinanden.

Kun ved EUs endeligt og opbyggelse af socialisme i de enkelte lande vil arbejderklassen være i stand til indføre lighed.Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold