FNs Kvindekommissions 56. samling

15 December 2011
Kvinderådet er sammen med Kvindernes Ulandsudvalg  KULU udpeget til at deltage i den danske delegation ved FNs Kvindekommissions 56. samling. Den foregår i New York fra d. 27. februar til d. 9. marts 2012, og hovedtemaet er kvinder i landdistrikter - helt præcist lyder temaet The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development and current challenges. Fra officiel dansk side vil man fastholde fokus på kvinders globale rettigheder ikke mindst kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og adgang til sundhedsydelser,  fremgår det af Perspektiv- og handlingsplanen for 2011.

Vi forventer at det bliver travle uger for den danske delegation, da det danske EU formandskab betyder, at Danmark kommer til at spille en særligt aktiv rolle.

Kvinderådets medlem af delegationen bliver Randi Iversen, og hun skal bl.a. sikre, at NGOernes diskussioner og positioner formidles til den danske delegation og om muligt reflekteres i forhandlingerne.

Find yderligere information på http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/56sess.htm


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold