En sexkøbslovgivning for ligeværd og ligestilling

19 November 2012
Der har over weekenden været forlydender om, at Straffelovrådet vil vende tommelfingeren nedad ift. et sexkøbsforbud i Danmark.

"Det er naturligvis vigtigt at finde ud af, hvad der kan være af tekniske hindringer ift. at indføre et forbud i Danmark", siger Kvinderådets forkvinde Randi Iversen og fortsætter, "men det er vigtigt at holde fast i, at det er de valgte politikere, der bestemmer hvilken prostitutionslovgivning vi skal have i Danmark, ikke Straffelovrådets 8 mandlige medlemmer".

Kvinderådet opfordrer politikerne til at følge norske, svenske og islandske kollegaer og indføre et forbud mod sexkøb. Randi Iversen udtaler: "Det er politikerne der laver lovene og så må man indrette systemerne efter dette ganske som det er sket i Sverige, Norge og Island". "Endvidere", fortsætter Randi Iversen "er vi så heldige i Danmark, at vi har de tre landes erfaringer med at indføre en sexkøbslovgivning at skele til og lære af".

Både SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten går ind for et forbud mod sexkøb.

Sverige indførte en sexkøbslovgivning i 1999 siden er Norge og Island fulgt efter. Bl.a. Frankrig og Irland overvejer lignende lovgivning.

Kvinderådet ser et sexkøbsforbud som ét blandt flere tiltag og initiativer, der sammen kan dæmme op for prostitution og handel med kvinder. Et sexkøbs forbud er den del af en samlet pakke, der kan sætte fokus på dem der holder hele prostitutionsmiljøet i gang og er med til at påføre mange af de prostituerede de skader de får af prostitutionen, nemlig kunderne.

For yderligere oplysninger kontakt Majken Lundberg på 60955535 eller Randi Theil på 26378087


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold