Det konservative folkeparti - Morten Thiessen

19 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Som MEP ville jeg forkaste forslaget, for EU skal ikke blande sig i dette spørgsmål. I dansk sammenhæng vil spørgsmålet heldigvis være ikke være relevant da vi i det mindste har lovgivningen på plads. EU må ikke misbruges til at lægge pres på andre europæiske kulturer, og forsvaret af menneskerettigheder ligger i de konventioner der omhandler dette. Vi ønsker vel heller ikke at blive påtvunget katolicisme som er den mest populære religion i Europa?

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Nej - dette er ikke et EU-spørgsmål, og jeg ville også have stemt nej i folketinget. Voksne mennesker bestemmer selv over deres krop. Menneskehandel, rufferi og tvang er i forvejen ulovligt, så vi trænger til mere konsekvens og håndhævelse, ikke flere regler.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Intet - det er ikke et EU-spørgsmål. Som dansk politiker og fagforeningsaktivist går jeg naturligvis ind for fuld ligestilling og professionel mangfoldighed.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Nej ! Jeg vil ALDRIG arbejde for at EU skal blande sig i arbejdsmarkedsforhold som den danske model kan dække. Jeg går ind for bedre adgang til fuld løn under barsel til begge køn, som jeg mener er den bedste vej til at begge forældre deltager ligeligt i barslen.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Svar: Nej - emnet er tilstrækkeligt dækket i konventioner og national lovgivning. Vi mangler handling og ikke flere regler.

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Ingen, for det skal EU ikke mene noget om.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold