Det konservative folkeparti - Catja C. Gaebel

19 Maj 2014
Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en  betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's  medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning,  adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg ville stille mig åbent og ville se positivt på forslaget

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg ville se kritisk på forslaget. Min bekymring går på at det kan drive prostitution længere ned i undergrunden og øge trafficking og slavehandel.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Arbejde for at ære EUs princip om non-discrimination.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg er enig om at barselsrettigheder er et nationalt anliggende.

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Svar: Jeg mener også at ligestilling og non-diskrimination er et anliggende for EU.

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Jeg vil arbejde aktivt for mindretal og give dem en stemme i EU. Det kunne være at oprette en mindretals intergroup i Europaparlamentet og at arbejde for, at kommissionen har porteføljen "mindretal", hvilket ikke er tilfældet pt.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold