Dansk Folkeparti - Morten Messerschmidt

19 Maj 2014

Tak for jeres spørgsmål. Mine svar er naturligt nok præget af mit principielle udgangspunkt, hvor national suverænitet har forrang i alle anliggender. Men lad mig begynde med at besvare det allersidste:


Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Hvad er dine ligestillingspolitiske mærkesager i EU?

Svar: Nej, jeg mener ikke, at kønslig ligestilling er en sag for EU men for det danske Folketing. 

Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning, adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Da EU er et frivilligt samarbejde mellem suveræne lande, vil jeg aldrig støtte et direktiv, som påtvinger andre lande ovenstående, omend jeg gerne vil udtrykke min personlige støtte til frisind, seksualoplysning og imod diskrimination af homoseksuelle.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg stemte imod. Og nej, jeg anser ikke en kriminalisering af kunderne for at være et egnet middel til at bortskaffe prostitution.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Jeg går ind for lige løn for det samme arbejde. Værdien af arbejde er ikke en statisk størrelse, hverken i økonomisk eller socio-kulturel forstand, og hverken kan eller skal gøres til genstand for EU-lov.

Formen for ligeløn må bestemmes i medlemslandene, ikke i EU.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Jeg er enig med den forrige og den nuværende regering i, at EU ikke skal blande sig i barselsorlov, og kommer et lignende forslag op igen, vil jeg stemme imod.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold