Dansk Folkeparti - Karsten Lorentzen

19 Maj 2014

Reproduktive rettigheder og fri abort

I december 2013 nedstemte et flertal af MEP'erne en betænkning fra parlamentets ligestillingsudvalg, der opfordrede EU's medlemslande til at gøre abort lovlig og sikre bedre seksualundervisning, adgang til prævention og beskyttelse af homoseksuelle mod diskrimination.

Hvordan vil du stille dig hvis et lignende forslag kommer op igen?

Svar: Jeg ville sige ja til hele buketten. Der er her tale om så grundlæggende rettigheder, at EU må have fælles fodslag.

Prostitution

I februar 2014 tog EU-Parlamentet spørgsmålet om prostitution op. Et stort flertal af MEP'erne stemte for at kriminalisere kunderne for på den måde at reducere efterspørgslen.

Hvordan stemte du/ville du have stemt?

Svar: Jeg ville sige nej, fordi jeg ikke mener, at en kriminalisering af kunderne hjælper de prostituerede. Fra Sverige forlyder det fra flere sider, at prostitutionen er havnet i en gråzone, hvor de prostituerede lever et ekstremt farligt liv.  Til gengæld vil jeg slå langt hårdere ned på trafficking, handel med kvinder og rufferi.

Ligeløn

Kernen i EU's indsats for ligeløn er ikke alene princippet om lige løn for lige arbejde, men også lige løn for arbejde af samme værdi.

Hvad vil du gøre for at forbedre EU's indsats for ligeløn?

Svar: Lige løn for lige arbejde vil jeg til enhver tid arbejde for - også i EU-regi- - sidste del af oplægget har jeg sværere ved at forstå.

Barselsrettigheder

Europaparlamentet vedtog i 2010 et forslag om 20 ugers barsel til mødre med fuld løn og 14 dages orlov til fædre. Mange lande, heriblandt Danmark, har blokeret for forslagets vedtagelse. Modstanden handlede
både om, hvor meget EU skal blande sig i medlemslandenes velfærdslovgivninger og om finansieringen af direktivet.

Vil du arbejde for et EU direktiv om lige barselsrettigheder til begge forældre?

Svar: Det skal være op til de enkelte forældrepar, hvordan de ønsker at fordele barselsorloven.  

Mener du, at ligestilling er en sag for EU?

Svar: Ja, i forhold til basale rettigheder såsom værn mod diskrimination og mobbing samt retten til abort. Men de øvrige områder mener jeg, har det bedst i de enkelte nationalstater. Vi er nødt til at respektere de mentalitetsforskelle, der findes i et mangfoldigt Europa.

Hvad er din(e) ligestillingspolitiske mærkesag(er)i EU?

Svar: Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksualitet i forhold til eksempelvis arbejdsmarkedet. Sikring af retten til abort.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold