Citater fra minister og ligestillingsordførere

13 September 2013
Ligestillingsminister Manu Sareen (R):

"Det er vigtigt, at alle - både kvinder og mænd - er med til at præge vores samfund. Det gælder selvfølgelig også på kommunalt niveau. Derfor håber jeg, at udviklingen fra sidste kommunalvalg fortsætter, så der kommer flere kvinder ind i byrådene."

 

Forkvinde i Kvinderådet Randi Iversen: 

"Synlighed, synlighed og atter synlighed om dels de mange velkvalificerede kvindelige kandidater og dels den store underrepræsentation er, hvad der skal til nu."

"Kvinder og mænd skal sammen udarbejde visioner for kommuner og regioner og tilbud til borgerne. Begge køns erfaringer, behov og netværk skal i spil."

"Det er vigtigt for lokaldemokratiet, at kvinders meninger og erfaringer kommer langt mere i spil i det kommunalpolitiske Danmark. Der er mange kompetente kvinder på listerne, og det er en demokratisk skævvridning af dimensioner, at kvinder er så dårligt repræsenteret, når beslutningerne skal tages på lokalt plan."

 

Ligestillingsordførere:

 

Rasmus Horn Langhoff (S):

"Jeg mener, at der skal vælges mange flere kvinder ind i byråd og regionsråd i hele landet til november, og flere kvinder skal som borgmestre sættes i spidsen for kommunerne."

"Her (i byråd og regionsråd red.) halter det nemlig gevaldigt, når kun knap tre ud af ti byrådsmedlemmer er kvinder, og når eksempelvis under hver femte borgmesterkandidat hos Socialdemokraterne er en kvinde. Borgmesterkæder skal ikke kun hænge om halsen på mænd."

"Mangfoldigheden gavner vores samfund og vores nære velfærd i kommunerne. Kom derfor med ind i kampen."

 

Özlem Cekic (SF):

"Kommunens fremtid skal ikke bare bestemmes af gamle grå mænd, men heller ikke bare af kvindelige pædagoger og lærere - det er når man mødes på kryds og tværs at de bedste beslutninger træffes."

"Kommuner og regioner har brug for bredt sammensatte byråd, hvor der både er unge og gamle, mænd og kvinder med forskellig baggrund. Mangfoldigheden er en berigelse for demokratiet."

"Knap en tredjedel af byrådsmedlemmerne er kvinder, selv om kvinderne udgør halvdelen af befolkningen. Det er vigtigt at byrådene afspejler befolkningens sammensætning og holdninger - derfor er der brug for flere kvinder i kommunalpolitik."

 

Marlene Borst Hansen (R):

"Jeg har selv siddet i Kolding Byråd i 6 år og kender derfor på egen krop til de udfordringer - men også fordele, der kan være ved at være kvinde i lokalpolitik."

"Først og fremmest har jeg været insisterende med hensyn til, at møderne skulle ligge, så det også var muligt at være børnefamilie. Dvs. tidligt om morgenen eller med sluttidspunkt senest kl. 16. Det har taget mig en del kampe at nå dertil, men efterhånden som der kom flere yngre kvinder (og mænd) i Byrådet, så ændrede det sig."

"Jeg er overbevist om at en lige kønsfordeling altid giver mest dynamik til diskussionerne.

Det betyder dog ikke, at kvinder nødvendigvis er enige om, hvad der er politisk vigtigt. I Kolding Byråd forsøgte vi en overgang at lave en lille gruppe bestående af Byrådets kvinder, hvor vi ville finde på fælles forslag på tværs af partier, men vi fandt aldrig på èt eneste. Det handlede ikke om dårligt samarbejde, men om at vi dybest set jo var uenige om, hvordan kommunen skulle indrettes og drives, uanset om vi havde kønnet tilfælles."

 

Fatma Øtken (V):

"Jeg ved, at kvinder er mindst lige så kompetente til at træffe beslutninger som mænd. Det er i byrådene, at de nære beslutninger træffes om skoler, børnehaver og plejehjem til vores ældre. Beslutninger der påvirker alle danskeres hverdag. Derfor håber jeg også, at flere kvinder vælger at stille op og bliver valgt ved kommunalvalget."

 

Johanne Schmidt Nielsen (Ø):

"Det er vigtigt, at politik ikke kun er for akademikere. Hvis befolkningen skal afspejles, skal der både være metalarbejdere, pædagoger og HK'ere i vores kommunalbestyrelser, regioner og på Christiansborg. På samme måde er det vigtigt, at mænd og kvinder er nogenlunde ligeligt repræsenteret."

"Hvis kvinder er massivt underrepræsenterede, risikerer vi, at der opstår blinde vinkler. Problemer der overses, fordi man ikke selv støder på dem i sin hverdag. Præcis ligesom det ville være et problem, hvis politik kun var for kvinder."

"I bund og grund handler ligestilling og lige repræsentation om noget så grundlæggende som demokrati."

 

Vivi Kier (K):

"Kvinder skal tro på, de kan gøre en forskel i politik - på lige fod med mænd"

"Kvinder er tit alt for tilbageholdende, når det gælder en politisk karriere - bare tro på jer selv og kast jer ud i det!"

"Kvinder skal gå efter indflydelsen - og lade være med at tro, de kan klare alt det huslige samtidig."


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold