Adoptionsloven og forskellige andre love

12 Januar 2009
Kvinderådet kan generelt støtte bestræbelserne på at ligestille par uanset seksuel orientering.

Vi finder det i den sammenhæng meget positivt, at lovforslaget indebærer ret til to ugers fravær ved fødsel for medmoderen.

Vi ser det også som et fremskridt, at alderskravet i forhold til bevilling af adoption nedsættes fra 25 til 18 år, samt at bevilling har virkning fra fødslen.

Vi finder det ikke hensigtsmæssigt eller rimeligt i et ligestillingsperspektiv, at par af samme køn skal være gift/registreret for at blive juridiske forældre til deres børn.

Endelig mener vi, at spørgsmålet om børns indfødsret skal løses, således at børn født i Danmark af udenlandske kvinder med en dansk partner opnår indfødsret uanset om kvindens partner er en mand eller en kvinde.

 

 

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold