4. DF - Hvad mener dit parti, der skal gøres for at skabe et mindre kønsopdelt arbejdsmarked?

6 April 2011
Dansk Folkeparti

Allerede tilbage i 1970´erne forsøgte man at få kvinder til at tage uddannelse indenfor de typiske mandefag og mændene til at tage uddannelse indenfor typiske kvindefag. Det lykkedes ikke dengang. Jeg er af den opfattelse, at det er fordi mænd og kvinder er forskellige og har forskellige interesser, hvilket giver sig udslag i valg af uddannelse. Dog kan en bedre uddannelsesvejledning være en mulighed, da der ofte også hos uddannelsesvejledere er en stereotyp kønsopdelt opfattelse af, hvilke uddannelsesmuligheder, der er.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold