Kvindelige flygtninge i Europa og Danmark

16 December 2016

Mængden af asylansøgere der ankommer til Europa og Danmark er væsentlig mindre end ved samme tid sidste år. I 2015 ankom over 1 mio. flygtninge til Europa og af disse søgte omkring 21.000 asyl her i Danmark. I år er begge disse tal faldet, men behovet for at sætte fokus på gruppen af kvindelige flygtninge er ikke blevet mindre.

Den betragtning var der mange der var enige med os i. Der var fuldt hus og lang venteliste til Kvinderådets konference i Fællessalen på Christiansborg 1. december. Folk kom som professionelle der arbejder med asylansøgerne i kommunerne og på asylcentrene; som advokater der rådgiver og fører sager; som frivillige der samarbejder med kommunerne, i lektiecafeerne og rådgiver flygtninge; som organisationsfolk der både arbejder internationalt og nationalt, og som politikere der sætter rammerne. Bredden i tilmeldingsskaren var mere end god at se.

Konferencen var et forsøg på at afdække de oplevelser og vilkår en kvindelig flygtning kan møde fra hun sætter sin fod i Europa, til hun har fået asyl i Danmark og påbegynder et integrationsforløb i en kommune. Hvad oplever kvinderne, hvordan tager EU, Danmark, danske kommuner og danske organisationer og frivillige hånd om kvinderne?

Der blev lyttet og der blev diskuteret og der blev kastet ting på bordet af oplægsholderne. Hvordan hjælper og beskytter man den kvinde, der på sin flugt op gennem Europa, bliver voldtaget i et land, hvis sprog hun ikke kender, hvor hun ikke aner hvor hun skal henvende sig og hvor hun måske mest af alt bare vil videre op til det land hvor hun har tænkt sig at søge asyl? Hvordan bliver kommunerne bedre til at se de kvindelige flygtninges kompetencer? Hvordan får vi arbejdet med konventionerne så de grunde der er til at mange kvinder flygter bedre afspejles i disse? Hvordan får vi bedst kommunikeret danske ideer om ligestilling til de nye medborgere? Et udpluk af nogle af de problematikker der blev rejst og som vi vil arbejde videre med.

 

Vi fik støtte af Europa-nævnet og Kvindernes Bygnings Fond til at afholde konferencen.

se oplæg fra konferencen her


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold