Konference i Casablanca: Vold mod kvinder

16 December 2016

Kvinderådet var i godt internationalt selskab, da vi markerede 25. november - den internationale dag mod vold mod kvinder - med en konference om udfordringer og effektive strategier til at bekæmpe vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Konferencen 25.-26. november foregik i Casablanca, Marokko, og den var arrangeret af vores partner FLDF, som er en ledende  marokkansk kvinde-NGO.

Talere fra Marokko, Algeriet, Tunesien, Jordan, Egypten og Palæstina tegnede et billede af en region med meget få fremskridt for kvinder, ringe eller ingen kontakt mellem civilsamfund og stat/regeringer og store huller i den lovgivning, der skal beskytte piger og kvinder mod vold. Tunesien dog som det gode eksempel på reel forbedring af lovgivning og inddragelse af civilsamfundet.

Hvordan bruger man netværk til at fremme kvinders rettigheder, var et af konferencens hovedspørgsmål. Der er mange og velfungerende netværk i regionen, både nationale og regionale. Og både Tunesien og Marokko har haft succes med at samle kvindeorganisationer om krav om ny lovgivning. Men udfordringerne er mange: konkurrence mellem organisationer, ønske om synlighed på bekostning af den fælles sag, mangel på talspersoner i ministerier og blandt politikere, ingen penge til at drive netværk for, mangel på mærkbare resultater.

Det er udfordringer, vi kan nikke genkendende til som danske NGOer. Men vi har en tradition for samarbejde mellem stat og civilsamfund, som er meget velfungerende sammenlignet med realiteten i de fleste MENA-lande, vi har bedre lovgivning og gode institutioner som krisecentre, modtagecentre for voldtægtsofre osv, osv .

På trods af de store forskelle mener vi, at vores erfaringer samt erfaringer fra andre europæiske lande kan være med til at inspirere vores partnere i MENA. På konferencen var der derfor talere fra Danmark og Frankrig. Kvinderådet havde inviteret Søren Feldbæk fra Ligestillingsafdelingen (pt. på orlov i Etiopien) til at tale om, hvorfor og hvordan ministeriet samarbejder med danske NGOer om implementeringen af den danske handlingsplan om vold mod kvinder.  Det løfter kvaliteten at implementere gennem NGOer, der kender den virkelighed, det hele handler om, var hovedbudskabet. Den franske taler fremhævede bl.a., at man i Frankrig har en ligestillingsansvarlig i alle ministerier. Hun fremhævede også den nye franske lov om prostitution, der er inspireret af den nordiske model.

Konferencen vedtog en resolution, der understøtter ideen om at etablere et regionalt voldsobservatorium med fokus på vold mod kvinder.

 

Konferencen var en del af Kvinderådet, LOKK og Danners program under Det Arabiske Initiativ.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold