Istanbulkonventionen

8 Juni 2017

I år skal Danmark bedømmes på indsatsen for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder. Danmark har ratificeret Europarådets Istanbulkonvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet, og nu kigger komiteen GREVIO, der overvåger implementeringen af konventionen, den danske indsats efter i sømmene.

GREVIO besøgte Danmark i begyndelsen af maj, og Kvinderådets Voldsobservatorium mødtes med komiteen på baggrund af den skyggerapport, vi havde indsendt i januar, link til rapporten.

Vi pegede bl.a. på den manglende selvstændige kriminalisering af psykisk vold, manglende retssikkerhed for voldtægtsofre, domstolenes praksis med strafudmåling i sager om partnervold, forældreansvarsloven og manglen på en samlet, langsigtet strategi for forebyggelse af mænds vold mod kvinder.

Rapporten om Danmark forventes at komme i løbet af efteråret.

 

Danner har taget initiativ til en underskriftindsamling for kriminalisering af psykisk vold - læs mere her 

 psykisk_desktop.jpg


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold